Köp- och användarvillkor

1. INLEDNING

Internettjänsten http://caversus.se (nedan "Hemsidan") ägs och drivs av Caversus AB  org.nr. 559014-6097 (nedan "Caversus").

Tack för att du använder Caversus ABs produkter, tjänster och webbplats, med beteckningen ”Caversus”.

Dessa användarvillkor innehåller villkoren enligt vilka Caversus AB tillhandahåller sina tjänster till dig och beskriver hur du kan få tillgång till och använda tjänsterna.

Dessa användarvillkor gäller för dig som är kund (nedan “Kunden”).

Genom att kryssa i rutan "Jag accepterar villkoren" när du, på något vis inleder ett samarbete, blir kund hos Caversus förbinder du dig att följa användarvillkoren nedan.

Alla referenser till "vi" åsyftar i dessa villkor Caversus. Med "du" och "dig" åsyftas Kunden.

Dessa användarvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.

Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Du kan alltid se information rörande ditt program och/eller din behandlingar hos Caversus på din profilsida i inloggat läge.

Caversus skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående ditt program, dina behandlingar eller ditt konto. Caversus kan nås via e-mail, chatt eller telefon, som finns tillgängligt på hemsidan.

2. KONTO HOS CAVERSUS

Du får bara ha ett konto hos Caversus och det är personligt. 

Alla kunder får löpande nyhetsbrev och kommunikation från Caversus. Prenumerationen på nyhetsbreven kan du med enkelhet avsluta via länk i varje utskick.

Ditt konto skapas av Caversus efter att du har bokat någon av våra tjänster. 

När du är betalande kund hos Caversus, vilket innebär att du har startat någon av våra tjänster får du tillgång till material som inte är tillgängligt för dem som inte är inloggade.

3. ANVÄNDARKRAV - KUND HOS CAVERSUS

3.1. Juridisk person

Om du är en individ får du endast använda tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med Caversus. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa villkor. Om du som juridisk person önskar köpa flera prenumerationer eller hantera ditt medlemskap är du välkommen att kontakta vår VD, linda(at)caversus.se

3.2. Privatperson

Du, och följaktligen alla unika kunder försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk.

Om du är en individ får du endast använda tjänsterna om du har befogenhet att ingå avtal med Caversus. Om du inte har befogenhet att ingå avtal, har du inte rätt att använda tjänsterna. Om du inte är en individ, försäkrar du att du representerar en på giltigt sätt bildad organisation som existerar enligt lagarna i ditt rättsområde, att du har fullständig befogenhet och tillstånd att ingå avtal med dessa villkor och att du vederbörligen har bemyndigat ditt ombud att binda dig till dessa villkor. Om du som juridisk person önskar köpa flera prenumerationer eller hantera ditt medlemskap är du välkommen att kontakta vår VD, linda(at)caversus.se.

3.3 Minderåriga.

”Minderåriga” är personer under 18 år. Om du är minderårig får du inte använda tjänsterna utan målsmans tillstånd. Genom att använda tjänsterna intygar du att du inte är minderårig eller att du har tillstånd från målsman.

Om du är förälder till ett barn under åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Caversus utan ditt tillstånd, vänligen kontakta oss på linda@caversus.se så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

4. AVGIFTER OCH TJÄNSTER

Du samtycker till att betala Caversus alla avgifter för varje tjänst du köper eller använder (inklusive eventuella överskridelseavgifter), enligt de priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för tjänsten ifråga.

Priserna för våra tjänster anges i svenska kronor. Våra priser visas alltid inklusive moms.

4.1. Betalande tjänst 

Caversus erbjuder olika tjänster som alla betalas efter beställning. Betalningen sker via faktura efter första mötet. 

Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma.

Vid pappersfaktura kan eventuella andra kostnader tillkomma. Kostnader som kan tillkomma är faktureringsavgifter.

4.2 Betalningsmedel

Du betalar via faktura hela beloppet för tjänsten. 

Om du väljer att inte fullfölja köpt tjänst innefattande fler än ett möte kommer beloppet ej att återbetalas.

4.3 Utebliven betalning och avgifter

Vid utebliven betalning av tjänster har Caversus rätt att pausa tillgången till profilen. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.

4.4 Kampanjkod

Introduktionserbjudanden eller så kallade kampanjkoder som medför att man kan använda Caversus tjänster, utan kostnad under en begränsad tid, är endast till för helt nya kunder hos Caversus. Introduktionserbjudandet gäller endast en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

4.5 Specialerbjudanden

Ett specialerbjudande om att använda Caversus tjänster till lägre pris eller med en viss rabatt under en begränsad tid, gäller en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Specialerbjudandet gäller endast med de villkor som angivits i erbjudandet.

4.6 Presentkort

Du kan köpa våra tjänster hos Caversus i present till dina vänner! 

Maila: linda@caversus.se vid frågor eller vidare information.

4.7 Ångerrätt

Du har 14 dagar ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa dagen efter att du beställde tjänsten.

Skulle du ångra dig efter att tjänsten har påbörjats inom 14 dagars ångerfristen har vi rätt att dra av ett belopp som står i proportion till vad du har mottagit. Detta motsvarar 1000:- per möte.

Då du förlänger tjänsten som tillhandahålls gäller inte längre ångerrätten.

4.8 Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för tjänsten snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du ångrat dig.

5. DITT INNEHÅLL

Du behåller äganderätten till alla dina immateriella rättigheter i ditt innehåll. Caversus gör inget anspråk på något av ditt innehåll. Dessa villkor ger oss inte någon licens eller rättighet till ditt innehåll utom de begränsade rättigheter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, samt på det sätt som beskrivs i övrigt i dessa villkor.

6. CAVERSUS IP / RESTRIKTIONER

6.1. Caversus IP

Varken dessa villkor eller din användning av tjänsterna ger dig äganderätt till tjänsterna eller innehållet som du får tillgång till via tjänsterna (förutom ditt innehåll). Dessa villkor ger dig inga rättigheter att använda Caversus varumärken eller andra märkeselement.

Upphovsrätten och andra rättigheter på material som du tar del av via tjänsten så som bild, text, video, laddar ner, bokmärker, sparar eller streamar ifrån Caversus streamingtjänst tillhör Caversus eller Caversus licensgivare. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig Caversus av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se material i enlighet med givna regler för användning från Caversus eller dess licensgivare.

Tänk på att:

Du endast får streama och se material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.

Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför material.

Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något material eller det sätt som filerna streamas till dig

Du godkänner att Caversus kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

Du godkänner att, utöver de rättigheter som Caversus eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa kundvillkor ger Caversus rätten att avsluta din tillgång till Caversus tjänster med omedelbar verkan och utan varsel. Du godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa kundvillkor gentemot dig.

6.2. Hemsidan

Caversus hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Caversus garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.

Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.

Caversus ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på hemsidan, dess innehåll eller som annars orsakats av användandet av denna.

Caversus ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

Caversus har som ambition, men kan inte garantera att hemsidan är fri från virus.

6.3. Förbjudet användande av hemsidan

Du får inte ladda upp, e-posta, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med tjänsten. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policys eller regler kopplade till hemsidan.

Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder tjänsten, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda tjänsten för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer Caversus att placera en cookie (en liten textfil) på de datorer och enheter du använder för att nå hemsidan eller våra applikationer. När du återvänder till hemsidan eller våra applikationer kommer denna cookie att möjliggöra för Caversus att känna igen dig som besökare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in och använda tjänsten. För att kunna bli kund hos Caversus och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

6.4. Material på hemsidan

Allt material (inkluderat mjukvara och innehåll) på hemsidan ägs av Caversus eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges. Det är Caversus eller dess leverantörer som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan eller i våra applikationer. Materialet på hemsidan får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa kund- och användarvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse från Caversus.

Innehåll på hemsidan och tjänsten såsom filmer och trailers som erbjuds för streaming är tredje parts egendom och/eller Caversus egen egendom. Sådan licensägare och Caversus har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

Caversus, Caversus logotyp och alla andra produkter som Caversus erbjuder är varumärken som ägs av Caversus AB. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan Caversus samtycke.

6.5. Länkar till andra hemsidor

Caversus kommer att länka till andra hemsidor. Caversus granskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. Caversus är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicys, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. Caversus är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

7. KONTOHANTERING

All kundinformation såsom namn, personnummer och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos Caversus enligt gällande lagar och förordningar.

Caversus förbehåller sig rätten att behålla kunduppgifterna efter avslutat samarbete. Detta för att underlätta vid eventuella framtida återbesök. Du kan när som helst be om att få dina uppgifter raderade.

Caversus har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, notifikationer, sms, andra meddelandeformer eller e-post för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till ditt medlemskap.

Om du inte önskar att få erbjudanden från Caversus under tjänsten eller efter det att samarbetet upphört kan du tacka nej till detta i erbjudanden vilka tillsänds dig via e-post eller genom att kontakta oss.

Hanteringen av personuppgifter beskrivs i sin helhet i Caversus integritetspolicy.

8. GODTAGBARA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Du är ansvarig för ditt uppförande, ditt innehåll och dina kommunikationer med andra personer medan du använder tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder Tjänsterna:

(a) Du får inte köpa, använda eller komma åt tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.

(b) Du får inte använda tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.

(c) Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto av Caversus (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att tex komma åt nya gratisdagar genom prova-på dagar eller upprepat nyttjande av en kampanjkod, ett så kallat introduktionserbjudande).

(d) Om du inte har fått skriftligt tillstånd av Caversus, får du inte skanna eller testa sårbarheten hos något Caversus-system eller -nätverk.

(e) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från Caversus, får du inte använda någon handbok eller något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra tjänster görs tillgängliga genom.

(f) Om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag, får du inte neka andra åtkomst till eller backkompilera tjänsterna, eller försöka göra det.

(g) Du får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom tjänsterna.

(h) Du får inte använda tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, vilket betyder användning som är avsevärt högre än ett genomsnittligt användningsmönster, och som påverkar tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. Caversus kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för Caversus godtagbar nivå.

(i) Du får inte använda tjänsterna för att göra intrång i andras immateriella rättigheter eller för olaglig verksamhet.

(j) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från Caversus, får du inte sälja tjänsterna vidare eller hyra ut dem.

(k) Om din användning av tjänsterna kräver att du följer branschspecifika bestämmelser som gäller för sådan användning, är du ensamt ansvarig för att bestämmelserna följs, om inte Caversus och du har kommit överens om något annat. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som skulle innebära att Caversus måste följa sådana branschspecifika bestämmelser utan att först erhålla skriftligt tillstånd från Caversus. Du får exempelvis inte använda tjänsterna för att samla in, skydda eller på annat sätt hantera ”skyddade hälsouppgifter” utan att ingå ett separat affärspartneravtal med Caversus som ger dig sådant tillstånd.

(l) Du får inte registrera konton med användning av ”botar” eller andra automatiserade metoder.

(m) Ditt innehåll och din användning av tjänsterna får inte strida mot vår Innehållspolicy.

9. UPPHÄVANDE OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTER

9.1 Ta bort profil

Du kan själv ta bort din profil. Det kan du göra när som helst på din profil och där klicka på “ta bort profil”. Då raderas användaren. Mejla sedan linda(at)caversus.se be om att få bekräftat att din profil borttagen. En borttagen profil går inte att återskapa och all data går förlorad för användare/medlem.

9.2. Av Caversus.

Caversus kan upphäva utförandet av sina förpliktelser av följande skäl:

(a) du har gjort en väsentlig överträdelse av dessa villkor och underlåtit att åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att Caversus har underrättat dig skriftligen

(b) din affärsverksamhet upphör eller du blir föremål för insolvensförfaranden och förfarandena avslås inte inom 90 dagar

(c) du underlåter att betala avgifterna i 30 dagar efter förfallodatum.

Dessutom kan Caversus begränsa, upphäva eller säga upp tjänsterna:

(i) om du underlåter att följa bestämmelserna i dessa villkor

(ii) om du använder tjänsterna på ett sätt som orsakar rättsligt ansvar för oss eller som stör andras användning av tjänsterna

(iii) om vi håller på att utreda misstänkt felaktigt uppförande från din sida.

Om vi begränsar, upphäver eller säger upp tjänsterna, försöker vi meddela dig i förväg. Emellertid kan det uppstå tidskänsliga situationer då Caversus kan bestämma att vi behöver vidta omedelbar åtgärd utan att meddela dig.

Caversus kommer att använda kommersiellt rimliga metoder för att begränsa omfattningen och längden på eventuella begränsningar och uppsägningar under detta avsnitt på enligt vad som behövs för att åtgärda problemet som föranledde åtgärden ifråga.

Caversus har ingen skyldighet att bevara ditt innehåll efter uppsägningen av den tillämpliga tjänsten.

9.3. Ytterligare åtgärder.

Om Caversus upphör att tillhandahålla tjänsterna till dig på grund av att du på upprepat eller flagrant sätt överträder dessa villkor, kan Caversus vidta åtgärder för att förhindra att du fortsätter använda tjänsterna, inklusive genom att blockera din IP-adress.

10. FRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

10.1 Friskrivning

Även om det är i Caversus intresse att ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du använder tjänsterna (och vi strävar givetvis mot att alltid göra våra kunder nöjda), finns det vissa saker vi inte utlovar.

Vi försöker hålla våra online-tjänster i drift men de kan vara otillgängliga då och då av flera olika skäl.

Förutom enligt vad som uttryckligen uppges i dessa villkor och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, tillhandahålls tjänsterna i befintligt skick och caversus ger inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive garantier gällande säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter, eller några utfästelser beträffande tjänsternas tillgänglighet, tillförlitlighet eller korrekthet.

10.2. Undantag från visst ansvar.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer caversus, dess direktörer, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare inte att vara ansvariga för

(a) Några som helst indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador, straffskador eller skador i avskräckande syfte, eller

(b) Förlust av användningsmöjlighet eller data, utebliven verksamhet, intäkter eller vinster (i vardera fallet vare sig direkt eller indirekt), som uppstår från eller i samband med tjänsterna och dessa villkor, och vare sig baserat på avtalsrätt, skadeståndsrätt, strikt skyldighet eller någon annan juridisk teori, även om caversus har underrättats om möjligheten till sådana skador och även om en gottgörelse misslyckas med sitt väsentliga syfte.

10.3. Begränsning av ansvar.

i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska den sammanlagda ansvarsskyldigheten för caversus, dess direktörer, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare som uppstår från eller i samband med tjänsterna och dessa villkor inte överstiga det lägre av:

(a) Beloppen som har betalats av dig till caversus för användning av tjänsterna i fråga inom en period på 12 månader före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten; och

(b) 100,00 EUR.

10.4. Konsumenter.

Vi inser att lagarna i vissa rättsområden ger konsumenter lagliga rättigheter som inte kan åsidosättas genom avtal eller avsägas av konsumenterna ifråga. Om du är en sådan konsument, begränsas dina konsumenträttigheter inte av någonting i dessa villkor.

I fall tvist föreligger mellan Caversus och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Caversus äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter, fordringar och skyldigheter enligt dessa kund- och medlemsvillkor utan föregående samtycke av kunden.

Kunden äger inte rätt att utan Caversus skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa kundvillkor.

10.5. Företag.

Om du är en verksamhet ska du hålla Caversus och dess direktörer, ombud och anställda skadeslösa från allt ansvar, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och skäliga advokatarvoden) som uppstår från tredje parts anspråk beträffande eller i samband med din eller dina slutanvändares användning av tjänsterna eller överträdelse av dessa villkor, i den utsträckning sådana skyldigheter, skador och kostnader har orsakats av dig eller dina slutanvändare.

11. UPPHANDLANDE ENHET

11.1. Vem du ingår avtal med.

Om inget annat anges med avseende på en viss tjänst, tillhandahålls tjänsterna av, och du ingår avtal med, Caversus AB.

11.2. Caversus AB

För alla tjänster som tillhandahålls av Caversus AB., gäller följande bestämmelser för alla villkor som är tillämpliga på den tjänsten:

Upphandlande enhet.

Hänvisningar till ”Caversus”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” är hänvisningar till Caversus AB, med bokföringsadress Torgilsgatan 23 D, 506 38 BORÅS, och besöksadress: Torgilsgatan 23 D, 506 38 BORÅS.

Tillämplig lag.

De villkoren lyder under lagstiftningen i Stockholm, Sverige (utan hänsyn till dess bestämmelser om lagval).

Jurisdiktion.

Förutom i de fall då det är förbjudet enligt tillämplig lag, underkastar sig respektive part den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna Stockholm, Sverige med hänsyn till innehållet i dessa villkor.

12. ANDRA VILLKOR

12.1. Överlåtelse.

Du får inte överlåta dessa villkor utan Caversus föregående skriftliga samtycke, och Caversus kan efter eget gottfinnande vägra att medge ett överlåtande. Caversus kan överlåta dessa villkor när som helst utan att meddela dig.

12.2. Hela avtalet.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Caversus, och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga och muntliga överenskommelser och villkor beträffande ämnet. Eventuella villkor på en inköpsorder eller ett liknande dokument som utfärdas av dig gäller inte tjänsterna, åsidosätter eller utgör inte någon del av dessa villkor, och är ogiltiga.

12.3. Oberoende leverantörer.

Förhållandet mellan dig och Caversus är som oberoende leverantörer, och inte som juridiska samarbetspartner, anställda eller ombud för varandra.

12.4. Tolkning.

Användningen av termerna ”inkluderar”, ”inklusive”, ”såsom” och liknande, anses inte begränsa vad som annars kan inkluderas.

12.5. Inga undantag.

En parts underlåtelse eller försening att tillämpa någon bestämmelse enligt dessa villkor upphäver inte deras rätt att göra detta vid ett senare tillfälle.

12.6. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet.

Om någon del av dessa villkor anses vara ogenomförbar av en behörig domstol skall denna del bedömas vara särskiljbar från resten av villkoren, som ska förbli giltiga fullt ut.

12.7. Tredje part som förmånstagare.

Det finns inga tredje parter som förmånstagare till dessa villkor.

Hälsa är livet

Det går att uppnå en naturlig hälsa med postural träning och kinesiologi. Kroppens hållning och kroppens egna svar gör skillnad. Har du några funderingar kring våra tjänster? Återkom eller boka tid idag. 
BOKA TID
Caversus
Torgilsgatan 23 
506 38 Borås
linda@caversus.se073-370 77 39
Copyright 2018 – Caversus – Postural Terapi & Kinesiologi
IntegritetspolicyKöp- & Användarvillkor
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram