Postural träning, 1000-tals har blivit kvitt smärta, värk & ont i kroppen

Vi har ändrat vårt levnadssätt och det börjar visa sig i både unga och äldre kroppar. Idag sker ingen naturlig postural träning när vi bl.a. har mer stillasittande jobb.

När kroppen är balanserad och de posturala musklerna är aktiva tål kroppen mycket belastning och hård träning utan att dra på sig onödiga skador. Postural träning är därför lika bra för att minska skaderisken och öka prestationsförmågan som för att behandla kronisk smärta och värk.

Vad är postural träning?

Postural träning är benämningen på den träning som utförs inom postural terapin. Övningarna är mjuka och kan göras nästan var som helst, med redskap som du oftast har till hands hemma.

De posturala övningar som utgör postural träning är grundstenen i postural terapi. När postural terapin utvecklades användes enbart övningar och har sedan kompletterats med manuell behandling för att påskynda resultatet.

Med postural träning är målet att aktivera de djupaste hållningsmusklerna som vi kallar för de posturala musklerna, de som ska göra hållningsarbetet.

Kort om musklerna vid postural träning

De posturala musklerna är bland annat djupt sittande vadmuskler, muskler i knäna, insida lår, ljumskar, små muskler längs med ryggraden och muskler mellan skulderbladen. Dessa muskler är designade för att hålla upp och hålla ihop kroppen 24 timmar om dygnet.

När vi t.ex. tränar på gym stärker vi de ytliga musklerna som används för styrka och uthållighet. Det är bra, men kan ge falsk hållning där muskelgrupper som inte ska göra hållningsjobbet klarar högre belastning vilket kan leda till större konsekvenser.

Rätt träning släpper på spänningar

Med posturala övningar kommer kroppens hållande funktion att återställas, många märker skillnad redan första veckan. När de posturala musklerna aktiveras kommer spänningar i övriga muskelgrupper att minska, vilket leder till minskad smärta och värk.

När kroppen sedan är balanserad och de posturala musklerna är aktiva tål kroppen mycket belastning och hård träning utan att dra på sig onödiga skador. Postural träning är därför lika bra för att minska skaderisken och öka prestationsförmågan som för att behandla kronisk smärta och värk.
Postural träning handlar om att hitta muskelbalans

Du kanske har tagit i för hårt, tränat fel, suttit mycket, det finns många anledningar. Med en obalanserad kropp kommer de muskler som tar för mycket belastning till slut inte klara mer vilket resulterar i skador, smärta och värk. Postural träning är istället är en mjuk form av träning som stärker kroppen inifrån. Fokuset är att hitta rätt muskler istället för att ta i hårt, det ska balansera ut de överansträngda musklerna.

BOKA DIN TID, PÅ PLATS ELLER PÅ DISTANS

Postural träning kan genomföras på distans med videomöten eller på plats som en del i postural terapi. Efter mötet utförs träningen hemma efter tydliga bilder och instruktioner på alla övningar som ska utföras.