Postural Terapi

Med hjälp av enkla övningar återställs kroppens muskuelära balans så att belasningen fördelas optimalt på kroppens muskler och leder.

Detta minimerar smärta i kroppen, ger ökad rörlighetet, förbättrar cirkulationen och höjer prestationsförmågan.